Λίμνη Λευκογείων – Τεχνητό φράγμα

Δήμος Κάτω Νευροκοπίου

Τα φράγµατα, είναι υδραυλικά έργα που κατασκευάζονται στις κοίτες ποταµών ή χειμάρρων, προκειµένου να καταστεί δυνατή η αποθήκευση επιφανειακών απορροών προκειµένου να αποδοθούν σε διάφορες χρήσεις.

 Η Τεχνητή Λίμνη – Φράγμα Λευκογείων  είναι χωμάτινο φράγμα με αργιλικό πυρήνα και κατασκευάστηκε προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποθήκευση επιφανειακών απορροών προκειμένου να αποδοθούν σε διάφορες χρήσεις και να καλύψει τις ανάγκες άρδευσης περίπου 40.000 στρεμμάτων . Τροφοδοτείται από τους χειμάρρους Μυλόρεμα και Κρυονέρι.

Η δασική βλάστηση της περιοχής αποτελείται κυρίως από Πεύκα, Λεύκες, Ιτιές και Φουντουκιές. Τα ψάρια που υπάρχουν στην περιοχή είναι κυρίως Γριβάδια (Cyprinus carpio), Πεταλούδες (Carassius carassius) , Μπριάνες (Barbus Meridionalis) κ.α.

Η περιοχή έχει την απαραίτητη υποδομή και προσφέρεται για ψάρεμα, αναψυχή, παρατήρηση κ.α. Περιμετρικά της λίμνης έχουν κατασκευαστεί μονοπάτια για περιπατητές και ποδηλάτες βουνού, συνολικού μήκους 15 χλμ.

Η μελέτη και κατασκευή του χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους και από το 1ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης μετά την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαική Ένωση και ολοκληρώθηκε το 1994.

Το ψάρεμα στη λίμνη επιτρέπεται μόνο από τις όχθες.

Απαγορεύεται το κολύμπι.

        ” Τα χωµάτινα φράγµατα θεωρούνται πιο εύκολα στην κατασκευή τους και είναι οικονοµικά . Μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιαδήποτε µορφή κοιλάδας και δεν απαιτεί εξαιρετικής ποιότητας εδάφη θεµελίωσης. Κατασκευάζονται από γαιώδη υλικά της περιοχής, τα οποία διαστρώνονται κατά ζώνες από διαβαθµισµένο υλικό. Στο κέντρο κατασκευάζεται από αργιλικό υλικό ένας αδιαπέρατος πυρήνας και ακολουθούν οι εξωτερικές ζώνες, που εξασφαλίζουν την ευστάθεια του έργου και συνιστούν το κύριο σώµα του φράγµατος.

         Οι ζώνες αυτές είναι:

              (α) η µεταβατική, πάχους 2.5-4 m, αµέσως µετά τον πυρήνα, που συνίσταται από φίλτρο διαβαθµισµένου αµµοχάλικου και

               (β) η ζώνη από χονδρόκοκκα υλικά (κροκάλες, χαλίκια) µε κλίση πρανών που εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του υλικού, τις συνθήκες ροής, την ποιότητα του εδάφους, τη θέση του αδιαπέρατου πυρήνα και τη σεισµικότητα της περιοχής.

Τέλος, πάνω από τη ζώνη αυτή τοποθετείται λιθορριπή προστασίας από ευµεγέθη τεµάχια βράχων.”

Πληροφορίες – Λίμνη Λευκογείων

(1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φράγματα και Λιμνοδεξαμενές)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Φράγμα Λευκογείων

0m
Ύψος Αναχώματος
0m
Μήκος Στέψης
0
Δαπάνη Κατασκευής
0m
Πλάτος Στέψης