Πληθυσμιακά στοιχεία κοινοτήτων

Η ελληνική απογραφή αφορά το χαρακτηρισμό των απογραφών πληθυσμού που διενέργησε το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος από τη δημιουργία του το 1828 μέχρι σήμερα. Στο απώτερο παρελθόν λάμβαναν χώρα σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα, ενώ μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έχει καθιερωθεί η διεξαγωγή τους κάθε δέκα έτη, αρχής γενομένης από το 1951. Μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί τριάντα απογραφές.

Αχλαδιά

Κάτοικοι: 92*

*Απογραφή 2011/ΕΛΣΤΑΤ

περισσοτερα

Βαθύτοπος

Κάτοικοι: 461*

*Απογραφή 2011/ΕΛΣΤΑΤ

περισσοτερα

Βώλακας

Κάτοικοι: 1028*

*Απογραφή 2011/ΕΛΣΤΑΤ

περισσοτερα

Γρανίτης

Κάτοικοι: 78*

*Απογραφή 2011/ΕΛΣΤΑΤ

περισσοτερα

Δασωτό

Κάτοικοι: 235*

*Απογραφή 2011/ΕΛΣΤΑΤ

περισσοτερα

Εξοχή

Κάτοικοι: 150*

*Απογραφή 2011/ΕΛΣΤΑΤ

περισσοτερα

Κατάφυτο

Κάτοικοι: 232*

*Απογραφή 2011/ΕΛΣΤΑΤ

περισσοτερα

Κάτω Βροντού

Κάτοικοι: 554*

*Απογραφή 2011/ΕΛΣΤΑΤ

περισσοτερα

Κάτω Νευροκόπι

Κάτοικοι: 2157*

*Απογραφή 2011/ΕΛΣΤΑΤ

περισσοτερα

Λευκόγεια

Κάτοικοι: 465*

*Απογραφή 2011/ΕΛΣΤΑΤ

περισσοτερα

Μικροκλεισούρα

Κάτοικοι: 137*

*Απογραφή 2011/ΕΛΣΤΑΤ

περισσοτερα

Μικρομηλιά

Κάτοικοι: 38*

*Απογραφή 2011/ΕΛΣΤΑΤ

περισσοτερα

Οχυρό

Κάτοικοι: 514*

*Απογραφή 2011/ΕΛΣΤΑΤ

περισσοτερα

Παγονέρι

Κάτοικοι: 154*

*Απογραφή 2011/ΕΛΣΤΑΤ

περισσοτερα

Περιθώρι

Κάτοικοι: 898*

*Απογραφή 2011/ΕΛΣΤΑΤ

περισσοτερα

Ποταμοί

Κάτοικοι: 323*

*Απογραφή 2011/ΕΛΣΤΑΤ

περισσοτερα

Χρυσοκέφαλος

Κάτοικοι: 344*

*Απογραφή 2011/ΕΛΣΤΑΤ

περισσοτερα