Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα είναι προσωπική  και δεν αντιπροσωπεύει κανένα επίσημο τοπικό φορέα.

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο του pamenevrokopi.gr, όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και πληροφορίες που παρουσιάζονται, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα  παρέχεται με αποκλειστικό στόχο την ενημέρωση.

Πληροφορίες

Όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στο pamenevrokopi.gr  διατίθενται στους επισκέπτες της ιστοσελίδας για προσωπική χρήση και είναι δυνατόν να αλλάζουν χωρίς καμία προειδοποίηση.Δεν έχουμε καμία ευθύνη για ιστορικά, τοπογραφικά, λαογραφικά η τοπικά στοιχεία που τυχόν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το συνολικό περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου ΠΛΗΝ φωτογραφιών και γραφικών, διατίθεται στο κοινό με τους ειδικότερους όρους της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά Προέλευσης (CC BY v.3.0) όπως προσδιορίζονται λεπτομερώς στη σχετική Άδεια Χρήσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η άδεια χρήσης οποιουδήποτε άλλου υλικού προστατευόμενου από το Ν. 2121/93 ή άλλο σχετικό νόμο και το οποίο έχει προσδιοριστεί ως Πνευματική Ιδιοκτησία ενός τρίτου προσώπου δεν καλύπτεται από την ανωτέρω άδεια χρήσης. Για τη χρήση και εκμετάλλευση του υλικού που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα, ο τελικός χρήστης θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης.

Αντιγραφή περιεχομένου σε ιστοσελίδες τρίτων

Επιτρέπεται η αντιγραφή ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος περιεχομένου υπό την προϋπόθεση να υπάρχει σαφής και ικανοποιητική αναφορά με σχετική περιγραφή και υπερσύνδεσμο προς τη σελίδα του πρωτότυπου περιεχομένου του pamenevrokopi.gr σε εμφανές σημείο της σελίδας κάτω ακριβώς από το άρθρο.

Περιορισμός ευθύνης

Η ιστοσελίδα pamenevrokopi.gr  καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που παρουσιάζει να είναι ακριβείς, ωστόσο  δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα ή την ιστορική ακρίβεια των περιεχομένων των σελίδων της και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ανακρίβεια μπορεί να οφείλεται σε λανθασμένες πληροφορίες από άλλες πηγές πληροφόρησης.