Άγιος Γεώργιος Κριθαρά

Στον εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια οικισμό του Κριθαρά κοντά στην Αχλαδιά, το μοναδικό μνημείο που συναντά ο επισκέπτης ανάμεσα στην πυκνή βλάστηση της περιοχής, είναι ότι έχει σωθεί από το πέρασμα του χρόνου (κυρίως το ιερό) από τον εξαιρετικής αρχιτεκτονικής μεταβυζαντινό  ναό του Αγίου Γεωργίου.

Αρχιτεκτονική

Ο ναός ανήκει στον τύπο του τετρακιόνιου σταυροειδή εγγεγραμμένου με τρούλο ναού και  η κατασκευή του χρονολογείται ανάμεσα στο 1850 – 1870.

Ο όρος «σταυροειδής εγγεγραμμένος» αναφέρεται στους ναούς  που ο χώρος τους στο εσωτερικό και στις στέγες τους σχηματίζει τον σταυρό.

Τμήμα μαρμάρινου λιθανάγλυφου  του υπέρθυρου της δυτικής εισόδου του ναού, χρονολογημένο στη δεκαετία 1870-1880, βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας.